Czy dane z tablic rejestracyjnych to dane osobowe? | Grupa Prawna TOGATUS

Czy dane z tablic rejestracyjnych to dane osobowe?

To co rzuca się w oczy to brak jednoznacznej odpowiedzi. Sądy mówią że nie, UODO mówi że tak. Prezes UODO uznał tablice rejestracyjne za dane osobowe. Są więc takim samym rodzajem danych jak numer PESEL. Analizując sprzeczność w stanowiskach należy odnieść się do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 roku (I OSK 2063/17) , który stwierdził , że: Numer rejestracyjny służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany. Z tych samych pojazdów korzystają bowiem często różne osoby, w różnych miejscach, są one niejednokrotnie rejestrowane na więcej niż jeden podmiot. Zatem w takich sytuacjach nie da się powiązać pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów. Numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę ,”ale z drugiej strony podkreślił jednak, że istnieje drugi pogląd mówiący, że :

Numer rejestracyjny pojazdu może prowadzić do identyfikacji osoby, a zatem stanowi on dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych.

W kontekście dwóch wykluczających się podglądów, sąd  przyjął stanowisko zgodnie z którym tablice rejestracyjne nie miały być traktowane jako dane osobowe, w związku z tym, że bez dużego zaangażowania i kosztów nie uda się nam powiązać numeru rejestracyjnego z konkretną osobą i przypisać go do konkretnego właściciela samochodu a wynika to również z formy własności  użytkowanego auta gdzie właścicielem może być wypożyczalnia, bank lub firma leasingowa.

Podobne stanowisko zaprezentował w czerwcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, gdzie podzielił w nim pogląd dotyczący stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i uznał ,że nawet gdyby numery rejestracyjne uznać za dane osobowe, to i tak sama ich publikacja mogłaby, ale niekoniecznie musiała, godzić w dobra osobiste. Należało by pokusić się o stwierdzenie ,iż linia orzecznicza sądów uznaje ,że numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych.

W zasadzie od momentu wejścia RODO w życie nieprzerwanie trwa spór o to, czy tablice rejestracyjne można zaliczyć do danych osobowych, czy nie. Część ekspertów popiera kierunek orzecznictwa, ale są również głosy odnoszące się do stanowiska , że w większości krajów UE numery rejestracyjne samochodów są uznawane za dane osobowe.

W mojej ocenie w teorii numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę.

Grzegorz Szajerka

Prawnik | Ekspert ds. Compliance

Grupa Prawna Togatus

https://www.prawo.egospodarka.pl/170765,Czy-dane-z-tablic-rejestracyjnych-to-dane-osobowe,1,92,1.html