Forbes | mec.Gałązka o nowej definicji znaku towarowego

Dźwięk jako znak towarowy, nowa definicja.

W dniu 22 lutego 2019 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP nowelizację Ustawy Prawo własności przemysłowej, którą polskie prawo zostanie dostosowane do prawa wspólnotowego. W wyniku implementacji dyrektyw Unii Europejskiej 2015/2436 do polskiego porządku prawnego, nastąpi redefinicja instytucji znaku towarowego opisanego w przepisie art. 120 Prawa własności przemysłowej.

Do tej pory znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa w tym również znakiem towarowym, mogły być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Nowa definicja wskazuje, że znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Porównując zatem definicje nową do definicji obowiązującej dochodzimy do wniosku, że obecnie obowiązujące podejście dawało przedsiębiorcom możliwość uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe w różnych formach również te w postaci melodii lub sygnału dźwiękowego (kto z nas nie kojarzy sygnału włączającego się programu Windows czy dźwięku telefonu Nokia) jednakże znaki te obligatoryjnie musiały być wyrażone w formie graficznej tj. np. zapisu nutowego lub poprzez opisanie wrażeń słuchowych przy znakach w formie dźwięku czy sygnału albo w formie zdjęcia w przypadku np. form przestrzennych.

Poprzez zmianę definicji znaku towarowego i rozszerzenie katalogu form w jakich taki znak będzie można zawrzeć zyskamy możliwość uzyskania ochrony np. na szczególny charakterystyczny rodzaj zapachu, odróżniający produkt, dźwięk lub choćby hologram a forma jego zastrzeżenia nie będzie musiała być związana z zapisem graficznym tego znaku.  Odejście od obligatoryjnego zapisu graficznego znaku poszerza znacznie środki wyrazu znaku towarowego również na formy obecnie jeszcze nie znane.

Zaproponowane zmiany prawa mają otworzyć ustawę Prawo własności przemysłowej na nowinki techniczne i technologiczne, z których coraz częściej korzystają przedsiębiorcy do odróżniania swoich towarów oferowanych przez nich na rynku i ma zapewnić elastyczne podejście do nowych form wyrazu.

 

Zofia Gałązka | Radca Prawny Grupa Prawna Togatus

https://www.forbes.pl/opinie/nowa-definicja-znaku-towarowego-bedzie-nim-dzwiek-a-moze-cos-innego/5exbqtn