Zamówienia publiczne | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej | Grupa Prawna TOGATUS

Zamówienia publiczne | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, Grupa Prawna Togatus Sp. z o. o., w toczącym się postępowaniu w ramach Zapytania Ofertowego pn. “Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją” (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 12008239) informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofrtę. Szczegóły w pliku PDF, do pobrania poniżej.