Togatus | det. Korganowski o tym jak wybrać profesjonalnego detektywa? | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | det. Korganowski o tym jak wybrać profesjonalnego detektywa?

Życie potrafi  przynosić nieoczekiwane i zaskakujące sytuacje. Kiedy uznamy, że nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z problemem, należy zwrócić się o pomoc do fachowców. Jednak pamiętajmy, że aby nasz wybór był najlepszy, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów.

Pośród najważniejszych wymienić należy doświadczenie. Pamiętać należy, że brak profesjonalizmu osoby pracującej krótko w zawodzie detektywa, nie posiadającej wystarczających kompetencji w tej branży, może bardzo negatywnie wpłynąć na przebieg zleconego jej zadania. Nieumiejętne podejście do zagadnienia najczęściej skutkuje wzmożoną czujnością obserwowanego – a co za tym idzie wieńczy zadanie niepowodzeniem.

Kolejną rzeczą, której bezwzględnie  nie wolno nam przeoczyć jest dokument zezwalający na świadczenie tego typu usług. Mowa tu o licencji detektywistycznej pozwalającej przetwarzać dane osobowe bez zgody obserwowanych. Taki wymóg stawia art. 8 ustawy z dn. 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. W przypadku wyboru pseudo-detektywa zebrane przez niego dowody nie zostaną dopuszczone przez sąd do postępowania.

Ustawodawca zobowiązuje detektywa do zdobycia wpisu do Ewidencji Działalności Regulowanej prowadzonej przez MSWiA. Niech nie umknie naszej uwadze specyfika okazywanych nam dokumentów. Pamiętajmy że zaświadczenie o wpisie do wyżej wymienionego rejestru, które umożliwia prowadzenie tego typu działań, nie jest jednoznaczne z możliwością przeprowadzania czynności pozostających w jej zakresie.

Zawód detektywa nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za możliwe szkody, których nie zawsze daje się uniknąć podczas wykonywania obowiązków. Profesjonalista z pewnością nie dopuści się zaniechania w tej materii.

Standardem wśród profesjonalnych biur detektywistycznych, jest podpisanie umowy pisemnej zanim zostaną rozpoczęte jakiekolwiek czynności. Powinny być w niej zawarte: zakres usługi na jaką się decydujemy oraz cena jaką będziemy musieli uiścić po wykonanej pracy detektywa.

 Nie należy zapominać o pisemnych raportach sporządzanych na podstawie zgromadzonych informacji –  z pewnością warto wyegzekwować je od detektywa.

Zwróć również uwagę na opinie pojawiające się na stronie biura, które wzbudziło twoje zainteresowanie. Komentarze osób korzystających z tego typu usług potrafią być bardzo pomocne.

Zapraszamy do współpracy z Grupą Prawną Togatus