Kierowców czeka rewolucja! Większe kary, ale i ułatwienia. | Grupa Prawna TOGATUS

Kierowców czeka rewolucja! Większe kary, ale i ułatwienia.

Rząd od dłuższego czasu pracuje nad zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów ustaw, które wprowadzą sporo zmian w obecnych przepisach. Część z nich dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mowa o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnej prędkości kierowców – zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim.

W jednym z kilku projektów postanowiono także unormować kwestię hulajnóg elektrycznych. Ma to związek z dynamicznym rozwojem technologicznym, szczególnie przy wykorzystywaniu urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi. Rozwój ten zobligował ustawodawcę do stworzenia przepisów, które w sposób precyzyjny będą regulowały zarówno uprawnienia, jak i obowiązki kierowców tego typu urządzeń.

Kolejny projekt dotyczy zmian w procedurze rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów. Ma to odciążyć zarówno kierowców, jak i właściwe organy rejestracyjne, od zbędnej formalności.

Poniżej wskazujemy kilka wybranych zmian, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia kierowców.

Kierowco, zwolnij! Możesz utracić prawo jazdy

Projektowane przepisy ujednolicają kwestię dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym zarówno w dzień, jak i w nocy. Do tej pory dopuszczalna prędkość, w godzinach 5:00-23:00, wynosiła 50 km/h, natomiast w godzinach 23:00-5:00 – 60 km/h. Od stycznia dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym będzie wynosiła 50 km/h przez całą dobę.

Kolejną, głośno komentowaną, kwestią jest objęcie sankcją – w postaci zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Nie tylko w terenie zabudowanym, ale również poza nim. W praktyce zatem kierowca, który na drodze ekspresowej będzie poruszał się z prędkością ponad 170 km/h będzie narażony na zatrzymanie prawa jazdy i grożące z tym dalsze konsekwencje.

Piesi jednak z pierwszeństwem

Głośno mówi się również o zmianie dotyczącej pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście dla pieszych. Do tej pory taka osoba miała pierwszeństwo przed pojazdem w sytuacji, w której znajdowała się już na przejściu dla pieszych. Od momentu wejścia w życie przepisów pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem zanim jeszcze wejdzie na przejście. Powyższe zmusza kierowców do zmniejszenia prędkości i jeszcze dokładniejszej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale również jego okolicy. 

Zmiany mają wejść w życie 01.01.2021r.

Coś dla amatorów hulajnóg elektrycznych

W projekcie ustawy z dnia 12 maja 2020 r. pojawia się długo wyczekiwana, przez wielbicieli jednośladów, definicja hulajnogi elektrycznej. Ustawowo jest ona określana jako „urządzenie transportu osobistego”. Pod tym pojęciem rozumie się pojazd o szerokości do 0,9 m i długości do 1,25 m, wyposażony w napęd elektryczny, który jest konstrukcyjnie ograniczony do osiągania prędkości do 25 km/h.

Dopuszczalna prędkość urządzeń transportu osobistego została określona następująco:

  • na jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów – 25 km/h
  • na chodniku albo drodze dla pieszych – prędkość pieszego

Dookreślenia wymagałoby, co ustawodawca rozumie pod pojęciem prędkości pieszego. Z inną prędkością będzie poruszała się przecież osoba młoda, w pełni sprawna fizycznie, a z inną osoba starsza, z ograniczoną sprawnością ruchową. Na potrzebę interpretacji planowanych przepisów należałoby przyjąć chyba jednak średnią prędkość osoby poruszającej się pieszo, tj. ok 6 km/h. Zasadą będzie ponadto poruszanie się hulajnóg elektrycznych w terenie zabudowanym pasem ruchu dla rowerów lub po ścieżkach dla rowerów, a w sytuacji, gdy takich nie będzie, jezdnią drogi lub chodnikiem.

Hulajnogi nie dla najmłodszych

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie ograniczenia wiekowego dla kierowców poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Co do zasady kierować takim urządzeniem będą mogły osoby, które ukończą 10 rok życia. Wyjątkowo ustawodawca dopuszcza jednak możliwość korzystania z tego urządzenia przez osoby, które nie ukończyły 10 roku życia. Wyłącznie, gdy będą one znajdowały się pod opieką osoby dorosłej.

Odnosząc się do wymogów technicznych, wskazać należy, że każda hulajnoga z silnikiem elektrycznym będzie musiała zostać technicznie dopasowana do obowiązujących przepisów i konstrukcyjnie ograniczona do osiągania prędkości maksymalnej 25 km/h. Osoby, które będą nabywały swoje hulajnogi po wejściu w życie obowiązujących przepisów, nie mają o co się martwić. Obowiązek spełnienia powyższych wymagań zostanie przerzucony na producentów urządzeń. Kary za niewypełnienie przepisów będą oscylowały w granicach od 500 do 10 000 zł. Osoby, które są już w posiadaniu hulajnóg elektrycznych będą miały 6 miesięcy, od dnia wejścia w życie przepisów, na dostosowanie ich do wymogu konstrukcyjnego ograniczenia prędkości do 25 km/h.

Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Koniec z kolejkami w Wydziałach Komunikacji- zmiany w dowodach rejestracyjnych

Kolejny z projektów legislacyjnych, który znajduje się już w Sejmie dotyczy uproszczenia procedury rejestracji pojazdów.

Projekt ten przewiduje m.in. możliwość zachowania tablic rejestracyjnych dotychczasowego właściciela. Zniesie to koszty rejestracji po stronie nowego właściciela pojazdu oraz zaoszczędzi jego czas. Dotychczas zachowanie tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela było możliwe wyłącznie w przypadku, gdy osoba, od której kupowaliśmy auto mieszkała w tym samym powiecie co my. Od teraz będzie to możliwe również w każdym innym przypadku. Należy jednak pamiętać, że zachowanie tablic rejestracyjnych dotychczasowego właściciela będzie odbywało się wyłącznie na nasz wniosek. Należy zatem przypilnować tego podczas dopełniania formalności związanych z kupnem nowego auta.

Auto zarejestruje salon sprzedaży

Kolejnym i ostatnim z prezentowanych rozwiązań jest zapewnienie możliwości rejestracji pojazdów przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to bez wątpienia odciąży osoby kupujące samochód i pozwoli na wyjazd z salonu zarejestrowanym już pojazdem.

Powyższe przepisy wejdą w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezentowane powyżej zmiany są jednymi z wielu zaproponowanych w projektach zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym a proces legislacji żadnego z nich jeszcze się nie zakończył. Powyższe oznacza, że przepisy te nie weszły jeszcze w życie i w związku z tym należy bacznie obserwować ich dalszą ścieżkę legislacyjną.

Apl. radc. Monika Bark