Konwersja pożyczki na dopłaty w spółce z o.o. | Grupa Prawna TOGATUS

Konwersja pożyczki na dopłaty w spółce z o.o.

Konwersja pożyczki na dopłaty w spółce z o.o. to nazwa używana dla oznaczenia kilku procesów, które mają na celu przekształcenie pożyczki udzielonej przez wspólnika/wspólników spółce z o.o. na dopłaty.

Aby takiej „konwersji” dokonać w pierwszej kolejności zgromadzenie wspólników spółki z o.o. musi podjąć uchwałę o wniesieniu dopłat. Dopłata to nic innego jak świadczenie pieniężne na rzecz spółki. Dopłaty są jednym ze sposobów dofinansowania spółki z o.o., przede wszystkim na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Uzyskane w wyniku dopłat środki finansowe są przeznaczane na zasilenie kapitału zapasowego i mogą być przez spółkę wykorzystane do realizacji planowanych inwestycji, sfinansowania bieżącej działalności, zwiększenia wiarygodności kredytowej lub na pokrycie strat.

Podejmując uchwałę o wniesieniu dopłat należy się kierować zasadami wyrażonymi w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 177 § 1 k.s.h. umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. A zatem, aby możliwe było nałożenie na wspólników obowiązku dopłat konieczne jest aby taki zapis znalazł się w umowie spółki. Jeśli taki zapis widnieje w umowie spółki, zgromadzenie wspólników może podjąć stosowną uchwałę.

Dopłaty muszą być nakładane na wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Uchwała o nałożeniu dopłat powinna określać wysokość i terminy dopłat.

https://www.prawo.egospodarka.pl/167376,Konwersja-pozyczki-na-doplaty-w-spolce-z-o-o,1,82,1.html

Marta Orlikowska | adwokat Grupa Prawna Togatus