Togatus | det. Korganowski o porwaniach dzieci w Polsce | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | det. Korganowski o porwaniach dzieci w Polsce

Z dostępnych statystyk wynika, że 90 % porwań dzieci, to porwania rodzinne. Zadać należy sobie pytanie kiedy dochodzi do takich sytuacji i co to jest uprowadzenie rodzicielskie?

Z uprowadzeniem rodzicielskim mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden z rodziców przetrzymuje dziecko lub wywozi je, uniemożliwiając mu kontakt z drugim rodzicem.

Bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy rodzice po rozstaniu nie potrafią porozumieć się w kwestii opieki nad swoimi dziećmi. Zaczynają się nieporozumienia, walka o czas  który chcieliby spędzać ze swoimi  pociechami.

Najczęściej jedna ze stron kierowana negatywnymi emocjami, złośliwie utrudnia kontakty dziecka z drugim rodzicem. Natomiast tęsknota odizolowanego rodzica  potrafi doprowadzić go do sytuacji w, której decyduje się   na uprowadzenie własnego dziecka. Najczęściej ma to miejsce w chwili kiedy rodzic doprowadzi do upragnionego spotkania z potomkiem.  Dziecko nie wraca w określonym terminie, a rodzic sprawujący codzienną opiekę nie może skontaktować się, ani z dzieckiem, ani z drugim rodzicem. Zdarza się również, że to rodzic który sprawuje codzienną pieczę nad wspólną pociechą, decyduje się wraz z dzieckiem zniknąć.

Zastanówmy się, jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Najrozsądniejszym wyjściem ,jest utrzymywanie przez rodziców dziecka  poprawnych relacji miedzy sobą. Możliwość porozumienia się i ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem, w dużej mierze minimalizuje prawdopodobieństwo porwania.

Jeśli jednak kontakty pomiędzy rodzicami, nie należą do poprawnych, należy być ostrożnym i analizować „pomysły wyjazdowe” drugiego rodzica.  Zaznaczyć należy, że  w świetle prawa w chwili kiedy podział władzy rodzicielskiej jest taki sam uprowadzenie nie  ma charakteru kryminalnego.

I tak jak porwanie dziecka na terenie Polski, gdzie najczęściej znamy miejsce jego pobytu, nie należy jeszcze do tragedii, tak już uprowadzenia poza granice kraju są trudniejszymi zagadnieniami.

Do dość mocnych zabezpieczeń w kwestii wyjazdu dziecka poza granice kraju należy wyrobienie paszportu. Podstawowa zasada jest taka, że pod wnioskiem o paszport dla małoletniego dziecka powinni podpisać się oboje rodziców.  Istnieją tylko dwa przypadki, kiedy złożony może być podpis tylko jednego rodzica.

Tylko w wypadku, gdy drugi rodzic nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo też jego władza rodzicielska została ograniczona.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy na wyjazd za granice kraju wystarczy dowód osobisty dziecka.

Formalnie decyzję o wydanie dowodu osobistego dziecka, rodzice powinni podejmować wspólnie. Jednak o 1 marca 2015r nowe przepisy pozwalają na złożenie wniosku o wydanie dowodu  dziecku tylko z podpisem jednego z rodziców.

Pamiętajmy, kiedy  dojdzie do uprowadzenia,  należy zgłosić  się na policję i złożyć zawiadomienie o porwaniu dziecka. Nie należy czekać i  próbować poszukiwań  tylko na własną rękę. Do naszego biura detektywistycznego i ochrony Top detektyw Zgłaszają się nie jednokrotnie rodzice w takich sytuacjach. Oczywiście w każdym z przypadków pomagamy.

Dariusz Korganowski | Dyrektor Śledztw i Bezpieczeństwa Grupa Prawna Togatus