Puls Biznesu | Grzegorz Szajerka o ustawie sektorowej RODO | Grupa Prawna TOGATUS

Puls Biznesu | Grzegorz Szajerka o ustawie sektorowej RODO

W życie weszła tzw. ustawa sektorowa RODO

Zmiana ponad 160 ustaw podyktowana unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych weszła w życie 4 maja — to tzw. ustawa sektorowa RODO.

Czy jest się czego obawiać? Trudno odnieść się do wszystkich zmian w przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji rządowej ustawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Przepisy dostosowujące akty prawne do RODO zajmują 118 stron i zawierają 176 artykułów, z czego samo wypisanie nowelizowanych ustaw zajmuje ponad jedną stronę drobnym pismem. Niemniej Ministerstwo Cyfryzacji stoi na stanowisku, że ten pakiet legislacyjny ma być ułatwieniem.

Szczególnie ważne wprowadzone w ustawie zmiany harmonizują przepisy poszczególnych ustaw z regulacjami wynikającymi z RODO. W szczególności dotyczą branż cyfrowej, telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej, ale także ochrony zdrowia, oświaty i administracji. Problem pojawia się jedynie w przypadku portali internetowych, dla których ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną będzie bardziej rygorystyczna niż RODO. Reklama wybierana jest dla klienta poczty internetowej lub odbiorcy newslettera na podstawie jego zachowań behawioralnych. Jej wysyłanie będzie wymagało zgody użytkownika.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę również na zmiany w kodeksie pracy. Łatwiej będzie im gromadzić dane osobowe pracowników za ich zgodą i wykorzystywać dane biometryczne — pod warunkiem, że pracodawca uzna to za niezbędne, np. do zabezpieczenia pomieszczeń w firmie. Znowelizowane przepisy rygorystycznie podchodzą do kamer monitorujących wejścia i wyjścia do lokali związkowych, które muszą zostać usunięte. Pojawia się także nowy obowiązek dla pracodawców — trochę uciążliwy w dobie informatyzacji. Jest on związany z obowiązkiem wystawiania papierowych upoważnień dla każdego pracownika, który będzie przetwarzać dane osobowe. Ważne uprawnienie zyskają za to klienci banków, którzy w przypadku odmowy udzielenia kredytu będą mieli prawo żądać uzasadnienia, na podstawie jakich informacji oceniono ich zdolność kredytową. W ustawie wdrażającej ustawodawca w kwestii praw pacjenta jasno określa, że w każdym przypadku pierwsza kopia dokumentacji medycznej powinna być wydana pacjentowi za darmo. Ponadto, zgodnie z nowelą, Rzecznik Praw Pacjenta może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe niezbędne do realizacji swoich ustawowych zadań. Jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO dotyczy Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o obowiązek informacyjny. Administracja publiczna będzie mogła realizować go w pierwszym piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek.

Generalnie zmiany, które pojawiły się w znowelizowanych przepisach, mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO, i usunięcie tych, które powielają rozwiązania zawarte w rozporządzeniu. Celem nowelizacji jest również dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego. Jednak w niektórych przypadkach polskie prawo jest bardziej rygorystyczne niż RODO — przykładem jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) .

Grzegorz Szajerka | Prawnik / Szef Praktyki Ochrony Danych Osobowych Grupa Prawna Togatus

https://www.pb.pl/w-zycie-weszla-tzw-ustawa-sektorowa-rodo-960061