Tłumaczymy, jak ogrodzić działkę bez zgody sąsiada | Grupa Prawna TOGATUS

Tłumaczymy, jak ogrodzić działkę bez zgody sąsiada

Zdarzają się sytuacje, kiedy sąsiad nie wyraża zgody na wzniesienie ogrodzenia. Czasem wyraża zgodę na samą jego budowę, ale już nie na partycypowanie w kosztach. Czy w takiej sytuacji można podjąć się budowy ogrodzenia?

Jak ogrodzić działkę bez zgody sąsiada ?

Posiadamy wymarzoną działkę i pragniemy ją ogrodzić. Sąsiad nie chce wyrazić zgody na postawienie ogrodzenia, czy możemy wznieść płot mimo to?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ogrodzenie postawione w granicy działki jest wspólne i należy do obu właścicieli sąsiadujących działek. Oznacza to, że obie strony powinny ponosić koszty jego wzniesienia oraz koszty jego naprawy i konserwacji.

Jednak zdarzają się sytuację kiedy sąsiad nie wyraża zgody na wzniesienie ogrodzenia lub wyraża zgodę na samą budowę ogrodzenia ale nie wyraża zgody na partycypowanie w jego kosztach.

Czy w takiej sytuacji można podjąć się budowy ogrodzenia?

Tak, możemy wybudować płot po mimo braku zgody sąsiada. Jednak należy pamiętać, że w tej sytuacji płot nie może wykraczać po za granice działki.  Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przebiegu granicy naszej działki rekomenduję powołanie geodety, który z całą pewnością wskaże granice. W innym wypadku budując płot bez zgody sąsiada możemy się narazić na spór, który może się skończyć nawet nakazaniem rozbiórki postawionego płotu, jeżeli sąsiad wykaże, że „zahaczyliśmy” granice jego działki.

W wypadku budowy płotu bez zgody sąsiada należy liczyć się z tym, że musimy ponieść koszty całości inwestycji.

Jeżeli nie chcemy powoływać geodety do wyznaczenia granicy, możemy również dokonać budowy ogrodzenia w obrębie własnej działki co nie wymaga zgody sąsiadów.

Jednak nawet wtedy musimy spełnić kryteria wskazane w przepisach prawa, które wskazane są w przepisach prawa budowalnego.

Zgodnie z tym prawem (art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy) do postawienia ogrodzenia niepotrzebne jest pozwolenie na budowę, mimo to nawet na własnej działce nie możemy stawiać płotu według własnego widzimisię. Musimy bowiem spełnić następujące warunki:

  1. Po pierwsze, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Logiczne jest więc, że niewolno jest umieszczać na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.
  2. Po drugie, budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście powiatowemu lub wojewodzie). Przy czym musimy pamiętać, że takie zgłoszenie nie jest bezterminowe. Budowę należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od daty przedstawionej w zgłoszeniu. Stawianie ogrodzeń o wysokości do 2,2 m między działkami prywatnymi natomiast nie wymaga żadnych formalności urzędowych.

Warto pamiętać, że przy budowie ogrodzenia należy brać również pod uwagę prawo lokalne. Przy budowie płotu musimy się też liczyć z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym terenie. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o kupnie ogrodzenia, powinniśmy sprawdzić, co stanowią o parametrach płotów przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie takim mogą być wskazane takie informacje jak

  • maksymalnej wysokości płotu (w niektórych miejscach maksymalna wysokość może wynosić zaledwie 120 cm),
  • ażurowości płotu (płot może być pełny lub ażurowy – ten parametr podaje się zazwyczaj w procentach),

materiałów, z jakich może zostać zbudowany

radca prawny – Dorota Nadolna – Jasińska Grupa Prawna Togatus

https://www.forbes.pl/opinie/budowa-ogrodzenia-i-spor-z-sasiadem/f0kr2sy?gid=8ab814fdc592c675afc722c3026cbfef&fbclid=IwAR3GLZp3kdo-O6isLL_lJ6y00uEVdenYg8q3AlEXKacA61tub0Sy_ckXLZc