Czy pacjent może żądać usunięcia swoich danych

Kolejny mit dotyczy tego, że pacjent może domagać się usunięcia jego danych z placówki medycznej.

W świetle RODO każdy pacjent może też złożyć wniosek o modyfikację danych, ale w zakresie dokumentacji medycznej ta poprawa może dotyczyć tylko i wyłącznie tej części danych osobowych, które nie wpływają na niezależną opinię lekarza i jego wiedzę. Pacjent nie może żądać poprawienia dokumentacji medycznej dotyczącej diagnozy. Może żądać zmiany nazwiska adresu zamieszkania, jeśli ma wyrok sądu może żądać poprawy PESEL-u i nawet płci, jeśli też ma wyrok sądowy, ale nie może ingerować w to, co w dokumentacji wpisał pracownik medyczny .

Praktyka pokazuje , że prawo do usunięcia danych z dokumentacji medycznej na dobrą sprawę nie funkcjonuje, bo mamy przepisy innych ustaw m.in.: ustawę o prawach pacjenta, która mówi o tym, że placówka musi prowadzić dokumentację medyczną i ją przechowywać przez 20 lat pod ostatniego wpisu.

Grzegorz Szajerka | Inspektor Ochrony Danych Grupa Prawna Togatus