Togatus! | Prawo dla każdego: Vademecum wyborcy

Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

Kiedy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Jeżeli w dniu wyborów będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania, swój głos oddamy we właściwej komisji obwodowej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych podawane są do informacji publicznej w drodze obwieszczenia przed wyborami. Najczęściej znajdują się w takich miejscach powszechnie znanych mieszkańcom – szkoły, przedszkola, domy kultury.

Ale co w sytuacji, kiedy w dniu wyborów będziemy poza miejscem zamieszkania?

Wyborca może dopisać się do innego spisu wyborców (spis wyborców to lista wyborców, którzy mogą oddać głos w konkretnym obwodzie do głosowania, wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie).  Najpóźniej w 5 dniu przed wyborami, na pisemny wniosek wyborcy, może być on dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania na obszarze gminy, w której czasowo przebywa. (Takie dopisanie do spisu wyborców nie będzie możliwe w wyborach samorządowych!).

Kolejny przypadek dotyczy wyborcy, który przed dniem wyborów zmienia miejsce zamieszkania. Na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w swojej gminie, wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Z zaświadczeniem będzie mógł oddać głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej.

Ponadto musimy pamiętać, że Kodeks wyborczy umożliwia głosowanie poza granicami kraju – po zgłoszeniu ustnym, pisemnym, telefonicznym, telegraficznym, telefaksem lub drogą elektroniczną, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów zamiaru głosowania – wyborca dopisywany jest do spisu wyborców przez właściwego terytorialnie konsula, i w tym konsulacie będzie mógł głosować.

Musimy jednak pamiętać, że o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz dopisanie do spisu za granicą wyborca nie może będzie mógł wystąpić w wyborach samorządowych!

Autor: dr Joanna Juchniewicz