Wprost | mec. Gołaszewski oraz aplikant Zborowska Sylwia o zmianach dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powinni to skorygować. Po 30 kwietnia 2019 r. mogą zostaną wykreśleni, ostrzega Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców posiadających tzw. „zdublowane” wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii prowadzi już po raz drugi w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Problem dotyczy przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w CEIDG. Działanie to ma celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów
w kontaktach z urzędami lub kontrahentami.

Jak podkreśla Ministerstwo, wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG stanowi zjawisko nieprawidłowe, które negatywnie wpływa na przejrzystość obrotu gospodarczego. Co więcej może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z
kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego wpisu. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, Ministerstwo w listach przesyłanych pocztą tradycyjną oraz elektroniczną zachęca przedsiębiorców do uporządkowania swoich wpisów
i skorygowania nieprawidłowości. W przypadku braku reakcji, przedsiębiorcy muszą liczyć się
z tym, że ,, zdublowane” wpisy, które nie zawierają m.in. danych takich jak: numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) zostaną wykreślone. Co istotne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje tych danych, po 30 kwietnia 2019 r. mogą zostać wykreślone z CEIDG wszystkie jego wpisy.

Problem ,, zdublowanych ‘’ wpisów dotyczy łącznie ok. 2,7 tys. przedsiębiorców (co stanowi ok. 0,1% wszystkich przedsiębiorców w CEIDG). Przedsiębiorcy, których dotyczy przedmiotowy problem powinni złożyć wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju celem uporządkowania wpisów w CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden
z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go. Natomiast drugi wpis powinien zostać wykreślony, poprzez złożenie wniosku CEIDG-3.

Natomiast w sytuacji przedsiębiorców, którzy całkowicie zakończyli działalności gospodarczą
i których wpisy są już nieaktualne, powinni złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania. Co istotne, przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była prawidłowa. Data ta może być również datą przeszłą, nawet sprzed kilku lat. Możliwość samodzielnego wskazania daty zaprzestania działalności związana jest z wejściem w życie Konstytucji Biznesu, która przyznała przedsiębiorcom możliwość samodzielnego korygowania m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej. Wniosek o wykreślenie wpisu jest automatycznie przesyłany do innych urzędów państwowych m.in. Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Prawidłowa data zaprzestania działalności gospodarczej pozwoli uniknąć wątpliwości dotyczących wpisu do CEIDG, np. w zakresie faktycznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może uzyskać informację o posiadanych zdublowanych wpisach, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.

Krzysztof Gołaszewski Radca Prawny oraz Sylwia Zborowska Aplikant Radcowski | Grupa Prawna Togatus

https://www.wprost.pl/gospodarka/10198432/przedsiebiorco-uwazaj-jesli-masz-wiecej-niz-jeden-wpis-w-ceidg.html