mec. Lewandowski i Jaworski uchronili od niesłusznego oskarżenia nauczyciela | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Lewandowski i Jaworski uchronili od niesłusznego oskarżenia nauczyciela

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Marek Lewandowski oraz Artur Jaworski doprowadzili do umorzenia postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przeciwko nauczycielowi niesłusznie oskarżonemu o uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie nietykalności cielesnej ucznia. Nauczyciel reprezentowany przez prawników siłą odciągnął i obezwładnił ucznia, który zagrażał życiu i zdrowiu innego ucznia, szarpiąc go w trakcie lekcji. Pomimo poprawnej i uzasadnionej reakcji nauczyciel ten spotkał się z negatywną reakcją dyrekcji w postaci zawieszenia w pełnieniu obowiązków i skierowania sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego udało się doprowadzić do uchylenia decyzji o zawieszeniu nauczyciela oraz rzetelnego wyjaśnienia zajścia, co w konsekwencji doprowadziło do umorzenia postępowania z uwagi na jego bezpodstawność.