mec. Trojanowski wyegzekwował 6 mln złotych | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Trojanowski wyegzekwował 6 mln złotych

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski skutecznie zakończył kilkuletnie postępowanie o zapłatę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ponad 6 milionów złotych. Jednostka samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu) starała się przez kilka lat wyegzekwować karę umowną z tytułu nie zrealizowania inwestycji budowlanej na nieruchomości uprzednio nabytej od gminy. W ramach umowy sprzedaży zagraniczny inwestor zobowiązał się zrealizować na nabywanej nieruchomości od gminy wielkopowierzchniowy market, czego nie uczynił. W wyniku postępowania sądowego i egzekucyjnego gminie nie udawało się wyegzekwować świadczenia. Dopiero po wstąpieniu do sprawy mecenasa Sławomira Trojanowskiego i podjętych czynności gmina zawarła korzystną ugodę, w wyniku której gmina uzyskała 100% żądanego świadczenia, rezygnując jedynie z części odsetek.