mec. Sobczak wyegzekwował zwrot nienależnie pobranej nagrody rocznej | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Sobczak wyegzekwował zwrot nienależnie pobranej nagrody rocznej

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mecenas Paweł Sobczak w trakcie prowadzonego audytu prawnego w jednej ze spółek handlowych, zwrócił uwagę na budzący prawne wątpliwości fakt przyznania poprzedniemu Prezesowi Zarząd nagrody rocznej w wysokości 20 000 zł. Dokonując szczegółowej analizy prawnej wskazanej sytuacji mecenas Paweł Sobczak ustalił, iż przyznanie nagrody nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. W związku z tym wystąpił w imieniu spółki do Sądu o zwrot od byłego Prezesa Zarządu nienależnie pobranej nagrody. Sądy I jaki i II Instancji w pełni podzieliły zasadność roszczenia oraz przytoczoną na jego poparcie argumentację prawną i nakazał zwrot nagrody. W wyniku prowadzonego postępowania sądowego spółka reprezentowana przez mecenasa Pawła Sobczaka odzyskała utraconą wierzytelność w wysokości 20 000 zł.