mec. Trojanowski i Malczyk wygrali sprawę na rzecz Skarbu Państwa | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Trojanowski i Malczyk wygrali sprawę na rzecz Skarbu Państwa

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Sławomir Trojanowski i Iwona Malczyk reprezentując jeden z Oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych skutecznie doprowadzili do zmiany postanowienia Sądu I instancji, w którym orzeczono o zasiedzeniu przez osobę trzecią atrakcyjnej nieruchomości położonej na Mazurach, która stanowiła w przeszłości jezioro. Nieruchomość ta wchodziła w skład zasobu Skarbu Państwa. Na skutek przedstawionych zarzutów w wywiedzionej przez prawników  apelacji, dotyczących naruszenia zmieniających się na przestrzeni lat przepisów prawa wodnego oraz wskazaniu na prawidłowy tryb ustalania linii brzegowej, Sąd II instancji zmienił postanowienie orzekając o oddaleniu wniosku o zasiedzenie, a tym samym nie dopuścił, aby niezwykle atrakcyjna nieruchomość, której właścicielem jest Skarb Państwa stała się własnością osoby trzeciej.