mec. Trojanowski z sukcesem zakończył sprawę dotyczącą spłaty długu przez żyranta | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Trojanowski z sukcesem zakończył sprawę dotyczącą spłaty długu przez żyranta

Nowa wygrana naszego prawnika – mec. Sławomir Trojanowski z sukcesem zakończył sprawę dotyczącą spłaty długu przez żyranta.
Klient podżyrował (poręczył) pożyczkę znajomym, a następnie po latach dowiedział się, że ma ją spłacać, gdyż pożyczkobiorcy nie spłacili pożyczki. W toku prowadzonego postępowania sądowego mecenas doprowadził do uchylenia nakazu zapłaty, a postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Niestety takie sytuacje się zdarzają, o czym przekonał się nasz klient. Dlatego z ostrożnością należy podchodzić do poręczania pożyczek/kredytów, gdyż w przypadku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę, pożyczkodawca może dochodzić spłaty od żyranta (poręczyciela).

W sytuacji, gdy zgadzamy się na żyrowanie pożyczki lub kredytu o większej wartości warto rozważyć zabezpieczenie się na majątku osoby, dla której żyrujemy pożyczkę np. poprzez zastaw lub hipotekę na rzeczach pożyczkobiorcy. To zapewni nam bezpieczeństwo finansowe, gdy będziemy zmuszeni zapłacić za osobę, która wzięła pożyczkę.