mec. Wymentowska wygrała sprawę prowadzoną w trybie Konwencji Haskiej | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Wymentowska wygrała sprawę prowadzoną w trybie Konwencji Haskiej

mec. Wymentowska wygrała sprawę prowadzoną w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980 r.

Prawnik Grupy Prawnej Togatus mec. Aleksandra Wymentowska reprezentując uczestniczkę postępowania zainicjowanego przez wnioskodawcę w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25.10.1980 r. doprowadziła  do oddalenia wniosku skierowanego przez wnioskodawcę o powrót dziecka za granicę. Sąd I instancji oddalił wniosek o powrót dziecka za granicę z uwagi na skuteczne wykazanie przez uczestniczkę postępowania przesłanki odmowy orzeczenia powrotu dziecka  przewidzianej w Konwencji Haskiej. Sąd II instancji oddalił apelację wnioskodawcy, podtrzymując słuszność rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego oraz stanowiska prezentowanego przez uczestniczkę, dzięki czemu dziecko wraz z uczestniczką są uprawnieni do zamieszkiwania na terytorium Polski.

Aleksandra Wymentowska | Radca Prawny Togatus