mec. Lewandowski i Jaworski uchronili członków zarządu przed odpowiedzialnością | Grupa Prawna TOGATUS

mec. Lewandowski i Jaworski uchronili członków zarządu przed odpowiedzialnością

Prawnicy Grupy Prawnej Togatus mecenas Marek Lewandowski oraz Artur Jaworski obronili byłych członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed próbą obciążenia ich zaległymi podatkami od osób fizycznych nieopłaconymi przez samą spółkę. Pomimo, iż sami członkowie byli również poszkodowanymi przez spółkę, gdyż ta po ich odejściu z zarządu, nie wypłaciła im zaległych pensji, Urząd Skarbowy chciał obciążyć ich za zobowiązania podatkowe spółki. W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego kolejno przed Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową zostały wydane niekorzystne dla klientów decyzje. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożona przez prawników poskutkowała jednakże wydaniem wyroku korzystnego dla klientów, uchylającego obie decyzje.