Zapraszamy do nowego cyklu pytań i odpowiedzi z zakresu: prawo rodzinne i opiekuńcze | Grupa Prawna TOGATUS

Zapraszamy do nowego cyklu pytań i odpowiedzi z zakresu: prawo rodzinne i opiekuńcze

Jak przebiega rozwód? Jakie są jego etapy?

Rozwiązanie małżeństwa w Polsce możliwe jest jedynie w drodze procesu sądowego. Dokumenty należy złożyć do sądu okręgowego. Sprawa jest przeprowadzana, co do zasady, z udziałem stron na posiedzeniach.

Jak długo będzie trwała, to zależy od zakresu problemów, jakie sąd ma rozstrzygnąć. Jeżeli nie ma sporu pomiędzy stronami i wniosek o pozew jest dobrze sporządzony – rozwód może zostać orzeczony nawet na pierwszej rozprawie. W przypadkach bardziej skomplikowanych – rozwód może trwać kilka lat.

Wszystkie etapy sprawy rozwodowej to:

złożenie pozwu,

posiedzenia sądu na rozprawie,

wyrok sądu I instancji,

uzasadnienie wyroku,

apelacja, posiedzenie sądu II instancji,

wyrok sądu II instancji,

ewentualnie wniosek o uzasadnienie co do rozstrzygnięcia, co do kosztów zasądzonych przed sądem II instancji, uzasadnienie wyroku, zażalenie na rozstrzygnięcie, co do kosztów zasądzonych przed sądem II instancji.

Mogą zdarzyć się w toku postępowania wnioski o zabezpieczenie, postanowienie o zabezpieczeniu, wniosek o uzasadnienie postanowienia, zażalenie na postanowienie, rozstrzygniecie zażalenia przez inny skład sądu (zażalenie poziome).

opracowała: radca prawny, mediator – Zofia Gałązka, Grupa Prawna Togatus