Zmiany w prawie budowlanym. Czy znikną absurdy i zbędna biurokracja? | Grupa Prawna TOGATUS

Zmiany w prawie budowlanym. Czy znikną absurdy i zbędna biurokracja?

Zmiany w Prawie budowlanym idą w dobrym kierunku. Nie zmienia to faktu, że to od sprawności urzędników i przyjazności urzędu zależeć będzie, czy nowe prawo przełoży się na uproszczenie procesu budowlanego, bezpieczeństwo prawne inwestora i zmniejszenie biurokracji


Prawo budowlane po nowemu


19 września 2020 r. na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. wchodzi w życie bardzo duża zmiana ustawy Prawo budowlane.  Zgodnie z rządowymi zapewnieniami zmiany prawa mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno – budowlany, który dziś jest skomplikowany i bardzo długi.

Poza tym zmiany obejmują między innymi uproszczenie legalizacji samowoli budowlanych, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, rezygnację ze wzoru o pozwolenie na budowę, zasady uzyskiwania warunków przyłączeniowych i kwestie bezpieczeństwa pożarowego.

W obecnych realiach prawnych i działalności organów administracji państwowej, aby wejść z pracami na teren budowy upływa od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Wszystko zależy od rozmiaru i skomplikowania inwestycji oraz szybkości działania organu administracji wydającego pozwolenie na budowę. Zmiany w tym zakresie wprowadzają podział projektu budowlanego, który według nowych przepisów w chwili złożenia wniosku o pozwolenie na budowę nie będzie musiał zawierać tzw. projektu technicznego, którego opracowanie przez architekta jest bardzo czasochłonne. Teraz architekt będzie mógł pracować nad częścią wykonawczą projektu w czasie badania przez organ administracji wniosku o pozwolenie na budowę.


Stare samowole budowlane będzie można zalegalizować


Zagadnienia legalizacji samowoli budowlanych, dotyczące w znacznej mierze zamierzchłych czasów, zostało rozwiązane między innymi w ten sposób, że wprowadzono uproszczone postępowanie legalizacyjne dla budynków lub ich części, które powstały ponad 20 lat temu, bez wymaganego pozwolenia na budowę. Nowa, bezpłatna procedura wymagać będzie jedynie ekspertyzy potwierdzającej, iż obiekt jest bezpieczny w użytkowaniu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Ważne, że z nowej procedury nie będzie można skorzystać, jeśli przed 18 września zostanie wydany nakaz rozbiórki.

Procedura odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych dozna istotnej zmiany albowiem zgodnie z nowymi przepisami niedopuszczalne będzie uzyskiwanie odstępstw dla obiektów już zrealizowanych jako samowoli budowlanych, bądź bez uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak więc każdy kto chce zalegalizować obiekty, które nie są zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi ma czas na dotychczasową procedurę do 18 września, bo w przeciwnym wypadku będzie musiał liczyć się z nakazem rozbiórki obiektu lub obowiązkiem przeprowadzenia prac dostosowujących budynek do przepisów, co może być bardzo kosztowne. Taki stan prawny będzie niekorzystny dla osób, które nie zdążą zalegalizować odstępstw przed 18 września.

Aktualnie wniosek o pozwolenie na budowę należy składać według wzoru określonego rozporządzeniem, co nie będzie miało miejsca po wejściu w życie nowych przepisów. Nowe zasady obligować będą wnioskodawcę jedynie, aby zachował wymogi wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego.

Zmiany skrócą czas oczekiwania na warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodnych i kanalizacyjnych. Gestorzy sieci terminowo będą musieli ustalać warunki i nie będą mogli pobierać opłat za ustalenie warunków przyłączenia.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu wpływającego na ochronę przeciwpożarową wymagana będzie ekspertyza. W tematyce bezpieczeństwa nie rozwiązany został natomiast element problematyczny jakim są odbiory Państwowej Straży Pożarnej.

Wydaje się, że zmiany idą w dobrym kierunku, ale nie zmienia to faktu, że od sprawności urzędników i przyjazności urzędu zależeć będzie czy wprowadzane zmiany przełożą się na uproszczenie procesu budowlanego, bezpieczeństwo prawne inwestora i biurokrację.


Radca prawny, Sławomir Trojanowski

Tekst ukazał się na łamach magazynu “Forbes”Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń: +48 89 527 71 04
Poznaj koszty pomocy prawnej – 
cennik
Skorzystaj z 
porady prawnej online