Togatus | det. Korganowski o śledztwach i bezpieczeństwach | Grupa Prawna TOGATUS

Togatus | det. Korganowski o śledztwach i bezpieczeństwach

Zgodnie z treścią art. 15 Kodeksu postępowania karnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.) Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.

Śledztwo jest formą prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach
o najpoważniejsze przestępstwa.

Według ustawy o usługach detektywistycznych (tj. z 2017 r. poz. 556 z późn. zm.) detektyw wykonuje czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowanych na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności: w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych (…), sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia, a także zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. Należy również podkreślić, ze zleceniodawcą tych ostatnich czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

Zarówno podczas prowadzenia przez właściwe organy śledztwa, czy dochodzenia, jak również w toku realizowanych przez licencjonowanych detektywów czynności, towarzyszą nam zawsze zbliżone potrzeby i przyświeca podobny cel. Musimy jednak pamiętać o tym, aby wykorzystywać wyłącznie metody przewidziane przez obowiązujące nas regulacje prawne. Wszelkie działania inwigilacyjne są zastrzeżone dla uprawnionych do tego podmiotów.

Dzięki specyfice zawodu, prywatny detektyw jest w stanie w sposób indywidualny
i szczegółowy zająć się konkretną sprawą. Może poświęcić jej niewspółmiernie więcej czasu niż organy państwowe. Należy natomiast pamiętać o tym, że mamy ograniczone środki, które są zastrzeżone wyłącznie nich.

Prowadzenie spraw wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Niezbędnym jest zapewnienie
w prowadzonej działalności odpowiedniego zaplecza, zarówno w postaci doświadczenia osoby realizującej daną sprawę, jak również zagwarantowanie kierunkowej obsługi prawnej. Na bieżąco więc współpracujemy z najlepszymi prawnikami, którzy na każdym etapie naszych działań mogą analizować zebraną do postępowania procesowego dokumentację. Prowadzone przez nas sprawy są zatem wielokrotnie analizowane, a materiał dowodowy rzetelnie zbierany
i przygotowywany.

Odnosząc się do pojęcia bezpieczeństwa,  należy podkreślić, że jest to niezwykle złożona problematyka, która skierowana jest zarówno na stronę podmiotową, jak
i przedmiotową realizowanego zadania. W charakterystyce naszych spraw używane jest ono przede wszystkim w kontekście inwigilacji zewnętrznej, tj. używania wrogich urządzeń
i działania agresywnego. Bezpieczeństwo oznacza zabezpieczenie się przed tego typu działaniami, m. in. poprzez wprowadzanie do przedsiębiorstw odpowiednich procedur bezpieczeństwa na podstawie ISO 27001:2013, organizowanie szkoleń z zakresu wycieku danych pochodzących od podmiotów gospodarczych.

Zagadnienie bezpieczeństwa ma wiele aspektów i dlatego zawsze zalecamy zacząć od audytów wewnętrznych, na podstawie których precyzujemy i likwidujemy zagrożenia, dostosowując do nich odpowiednie procedury naprawcze. W dobie dzisiejszej technologii, cyberprzestępczości, ataków hakerów powinniśmy w sposób szczególny pamiętać nie tylko o ochronie naszego życia zawodowego i biznesu, ale również życia prywatnego. Narażone jest ono na szkodliwe działania, m. in. wynikające z niewłaściwego korzystania z potęgi mediów społecznościowych. Jeśli informacje o nas samych krążą swobodnie w wirtualnej przestrzeni i nasze codzienne poczynania znane są szerszej liczbie internautów, zawsze istnieje ryzyko niebezpieczeństwa zainteresowania się osób trzecich naszym majątkiem, rodziną, czy też wrogim przejęciem naszej działalności.

Pamiętajmy więc o tym, aby zachowywać choć minimum ostrożności w przekazie informacji o nas samych, naszej rodzinie, pracy zawodowej, ponieważ fabuła przedstawiona przed laty w filmie Wróg Publiczny może okazać się dziś rzeczywistością.

Detektyw Dariusz Korganowski