Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją | Grupa Prawna TOGATUS

Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wszczęta procedura w formie zapytania ofertowego na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208239

Termin składania ofert: 9 października 2019 r.

Pliki do pobrania:


FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Pobierz

WZÓR UMOWY

Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobierz