Blog

  • CIEKAWIE O PRAWIE: INFORMACJA PUBLICZNA

    Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej? Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np.…

    Więcej...