Blog

  • Finanse publiczne a rada gminy

     Czy rada gminy może procedować nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy w przypadku braku stanowiska komisji rewizyjnej oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej.           W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy…

    Więcej...
  • CIEKAWIE O PRAWIE: INFORMACJA PUBLICZNA

    Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej? Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np.…

    Więcej...