Blog

 • Togatus | Głosowanie w wyborach samorządowych poza miejscem zameldowania

  Praca prawnika straciła miejscowy charakter. Udział w rozprawach w odległym sądzie, czy reprezentowanie klientów w negocjacjach lub rozmowach biznesowych prowadzonych w różnych miejscach kraju, wymagają od nas ciągłego podróżowania. Stały wzrost szybkości środków komunikacji nie eliminuje ryzyka, że w dniu…

  Więcej...
 • Togatus! | Prawo dla każdego: Vademecum wyborcy

  Czynne a bierne prawo wyborcze Wprawdzie najbliższe wybory dopiero za rok (w 2018 odbędą się wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta), ale już dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych wyborom, w szczególności zaś uprawnieniom,…

  Więcej...
 • Togatus! | Prawo dla każdego: Vademecum wyborcy

  Kiedy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania? Jeżeli w dniu wyborów będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania, swój głos oddamy we właściwej komisji obwodowej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych podawane są do informacji publicznej w drodze obwieszczenia przed wyborami. Najczęściej znajdują się…

  Więcej...