Blog

 • Przyczynienie się poszkodowanego

  Kwestia przyczynienia się uregulowana jest w art. 362 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem „jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Co…

  Więcej...
 • Wstrzymanie wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC

  Z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu jest podobnie jak z daninami publicznymi – jeżeli nie zapłacimy to poniesiemy tego konsekwencje. Z tym, że jeżeli to my staniemy się uprawnieni z…

  Więcej...
 • Zadośćuczynienie, a odszkodowanie

  Zadośćuczynienie i odszkodowanie to odmienne pojęcia, bardzo często błędnie używane zamiennie. Przybliżenie ich natury pozwoli zrozumieć kiedy możliwym jest uzyskanie odszkodowania, a kiedy zaś zadośćuczynienia.   Czym w takim razie jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, którego wypłata ma posłużyć…

  Więcej...