Blog

  • Togatus | Zadośćuczynienie, a odszkodowanie

    Zadośćuczynienie i odszkodowanie to odmienne pojęcia, bardzo często błędnie używane zamiennie. Przybliżenie ich natury pozwoli zrozumieć kiedy możliwym jest uzyskanie odszkodowania, a kiedy zaś zadośćuczynienia.   Czym w takim razie jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, którego wypłata ma posłużyć…

    Więcej...