Blog

 • Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

  Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i…

  Więcej...
 • Rzeczpospolita | Bark o uwzględnieniu 500 + do dochodu

  ZFŚS: decyzja o uwzględnianiu 500 plus należy do pracodawcy W firmowym regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca może określić, że świadczenie wychowawcze wchodzi do dochodu rodziny osoby ubiegającej się o wsparcie. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | Bogdan Świąder o wiążącej informacji stawkowej

  Wiążąca Informacja Stawkowa coraz bliżej Skarbówka już nie odmówi podatnikom ustalenia, jak wysoki VAT powinni stosować do swoich towarów i usług. Będzie musiała podjąć decyzje w tych sprawach i potem się ich trzymać Jest szansa, że przedsiębiorcy będą mieli mniej problemów z upewnieniem się,…

  Więcej...
 • eGospodarka.pl | dyr. IOD Szajerka o badaniu trzeźwości a RODO

  Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawił się komunikat, w świetle którego pracodawcy nie mają możliwości samodzielnie przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości pracowników. Podstawą takiego stanowiska jest art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W rekomendacji UODO podniesiono,…

  Więcej...
 • eGospodarka.pl | Bark o tworzeniu dochodu przez 500 +

  ZFŚS: 500+ tworzy dochód? Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 z późn. zm.) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość…

  Więcej...
 • Rzeczpospolita | mec. Gałązka o egzekucji komorniczej

  Egzekucja komornicza z umowy zlecenia czy umowy o dzieło Zapłata za wykonanie zlecenia czy dzieła jest obecnie objętą ochroną przed egzekucją na zasadach dotyczących pracowników, jeśli przysługuje periodycznie i służy utrzymaniu tych osób. Szacunkowa liczba osób pracujących na podstawie umowy…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | dyr.IOD Szajerka o sygnalistach w firmie

  Sygnaliści lepiej chronieni przed odwetem Prawo UE Coraz więcej firm będzie budowało specjalne kanały do przyjmowania zgłoszeń o naruszaniu przepisów. Odrębne systemy będą tworzone także przez organy państwa Coraz częściej w przepisach dotyczących biznesu i walki z nielegalnymi praktykami pojawiają się rozwiązania, które…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | mec. Orlikowska na temat pełnomocnictwa z art.109 kodeksy cywilnego

  Prokura, czyli kto odpowiada za zobowiązania Prokura, zgodnie z art. 109¹ kodeksu cywilnego, jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEiDG albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to zatem bardzo…

  Więcej...
 • Forbes | Bogdan Świąder o białej liście podatników VAT

  Biała lista zwiększy odpowiedzialność przy płatnościach przelewem Resort finansów udostępni tzw. białą listę, czyli wykaz podatników VAT wraz z ich rachunkami firmowymi. Teoretycznie ma to ograniczyć ryzyko podatkowe przy transakcjach z nimi, ale w praktyce zwiększy odpowiedzialność ich kontrahentów. Od…

  Więcej...
 • Rzeczpospolita | Togatus największa kancelaria na Podlasiu i Warmii

  Za nami 17. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych, jednego z najważniejszych wydarzeń w branży. Serdecznie gratulujemy najwyższej pozycji w regionie Podlasie i Warmia Kancelarii Prawnej Togatus Trojanowski Sławomir i Partnerzy. https://rankingkancelarii.rp.pl/?smclient=288eaab8-15bb-4775-b089-8b7559bd25d7&smconv=1412a71b-a07e-4669-9ec0-831fd5ebb9bc&smlid=2&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default

  Więcej...