Blog | Grupa Prawna TOGATUS

Blog

 • Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

  Czynne a bierne prawo wyborcze Wprawdzie najbliższe wybory dopiero za rok (w 2018 odbędą się wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta), ale już dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych wyborom, w szczególności zaś uprawnieniom,…

  Więcej...
 • Togatus | Zawarcie małżeństwa

  Przeszkody zawarcia małżeństwa w świetle polskich przepisów prawnych W polskim systemie prawnym przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa zostały uregulowane w Dziale I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Znamiennym jest, aby małżeństwo mogło zostać zawarte, między dwiema osobami nie mogą zaistnieć tzw.…

  Więcej...
 • Togatus | dr Juchniewicz o Vademecum wyborcy

  Kiedy możemy zagłosować poza miejscem zamieszkania? Jeżeli w dniu wyborów będziemy przebywali w miejscu naszego zamieszkania, swój głos oddamy we właściwej komisji obwodowej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych podawane są do informacji publicznej w drodze obwieszczenia przed wyborami. Najczęściej znajdują się…

  Więcej...
 • Togatus| dr Juchniewicz o informacji publicznej

  Kto i kiedy może wystąpić o udostępnienie informacji publicznej? Uchwalona w 2001 r. ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764) pozwala wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej każdej osobie, ale także innym podmiotom (np.…

  Więcej...