Blog

 • Zamówienia publiczne | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Zamawiający, Grupa Prawna Togatus Sp. z o. o., w toczącym się postępowaniu w ramach Zapytania Ofertowego pn. “Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją” (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 12008239) informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofrtę. Szczegóły w pliku PDF,…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | mec. Orikowska o umorzeniu udziałów w spółce

  Kiedy udziały w spółce są umarzane z automatu Umorzenie udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) może nastąpić automatycznie. Czy jednak w takim przypadku w umowie spółki musi być zapis, że udziały ulegają umorzeniu — bez powzięcia uchwały wspólników — w razie ziszczenia…

  Więcej...
 • TOGATUS | KORZYSTNY WYROK TSUE WS. FRANKOWICZÓW

  Zapadł korzystny wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów. Umowy kredytowe będzie można unieważniać !!! Po 2000 roku wiele osób zdecydowało się na wzięcie kredytu hipotecznego we frankach celem zakupu własnej nieruchomości. Dużo z kredytobiorców nie miało wyjścia albowiem…

  Więcej...
 • eGopodarka.pl | dyr. Szajerka o prawie pracownika – ochrona danych osobowych

  Prawo byłego pracownika do bycia zapomnianym Pracodawca może żądać od kandydatów do pracy podania innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p. tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów…

  Więcej...
 • Zapytanie ofertowe na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją

  Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w działalności przedsiębiorstwa GRUPA PRAWNA TOGATUS Sp. z o.o.” (nr: RPWM.01.04.03-28-0042/18-00) w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i…

  Więcej...
 • Wprost | mec. Wasiak o przedawnieniu po zmianach

  Przedawnienie po zmianach. Ukłon w stronę konsumentów Nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia stanowi istotny krok ustawodawcy w kierunku ochrony konsumentów przed przedawnionymi długami. Na podstawie dotychczasowych przepisów koniecznym było, po wniesieniu powództwa przez stronę przeciwną, podniesienie zarzutu przedawnienia, aby móc uchylić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia przedawnionego.…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | apl. radcowski Matura o inwentarzu na potrzeby sukcesji

  Po rozpoczęciu pełnienia funkcji zarządca sukcesyjny przejmuje zarząd nad prowadzoną wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy. Są to uprawnienia i powinności wynikające z wykonywanej przez niego działalności…

  Więcej...
 • Gazeta Prawna | mec. Gałązka o znikającej barierze w e-handlu

  Znika kolejna bariera w e-handlu. Nie można zakazywać polecenia zapłaty Sprzedawca internetowy nie ma prawa zabraniać klientom z innych państw UE korzystania z polecenia zapłaty. Jeśli umożliwia taką formę płatności, to musi ona być dostępna dla wszystkich. Obowiązujące od grudnia…

  Więcej...
 • Puls Biznesu | mec. Wasiak na temat powrotu odrębnego postępowania

  Wraca odrębne postępowanie Za dwa miesiące, 7 listopada 2019 r., wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Wśród wielu zmian, jakie ona wprowadza, jest powrót, po kilku latach nieobecności, odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Przede wszystkim należy podkreślić, iż nowe przepisy precyzyjnie definiują…

  Więcej...